Tel: 00385 49 274 021

LTM DANAS

Prema djelatnosti iz registracije, te prema potrebama za usluge u gospodarstvu, LTM prilagođuje i strukturu zaposlenika.
Isto tako prema potrebama i zahtjevima LTM koristi i vanjsku suradnju stručnim suradnicima za pojedina područja djelatnosti.

Danas se u LTM-u rade usluge ispitivanja otpornosti materijala i konstrukcija na požar, kao i toplinska obrada čeličnih materijala i konstrukcija.
Za usluge ispitivanja otpornosti materijala i konstrukcija na požar (u područjima građevinarstva i brodogradnje) LTM posjeduje ovlaštenja sljedećih institucija:

  • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske
  • Hrvatski registar brodova.

 

Usko surađujemo s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Odjelom za zaštitu od požara i eksploziva.
U području ispitivanja otpornosti na požar elemenata tipskih građevinskih konstrukcija, LTM je akreditiran od HAA-e, Hrvatske akreditacijske agencije. Priznanjem i ulaskom RH u EU postajemo priznato tijelo EK s brojem 2483.
Horizontalnom notifikacijom ovlašteni smo po nizu ispitnih standarda prema kojima ispitujemo građevne proizvode.

Za usluge toplinske obrade čelika odnosno čeličnih konstrukcija svih dimenzija i težina posjedujemo peć u vlastitom pogonu, kao i montažne peći koje se montiraju u pogonima naručitelja u svim veličinama prema potrebama naručitelja.
Broj i osposobljenost zaposlenika LTM-a, u novom vlastitom poslovnom prostoru s odgovarajućom opremom omogućuje rad na:

  • ispitivanju ponašanja građevnih gradiva i građevnih elemenata na otpornost na požar
  • toplinskoj obradi čelika odnosno čeličnih konstrukcija (predgrijavanje, odžarivanje, normalizacija).
danas