Tel: 00385 49 274 021

ISPITIVANJA OTPORNOSTI NA PROVALU

Ispitivanja otpornosti na provalu (protuprovalna ispitivanja) provode se prema EN 1627 za:

• vrata
• prozore
• elemente za zatvaranje

Protuprovalnim  ispitivanjima utvrđuju se protuprovalna svojstava vrata, prozora ili elementa za zatvaranje tj. otpornost na provalu pod:
– statičkim opterećenjem prema normi EN 1628, ili dinamičkim opterećenjem prema normi EN 1629,
– te na ručnu provalu priručnim alatom prema normi EN 1630.
provala